სქესის გამოთვლასქესის გამოთვლა

ამ გვერდზე მოყვანილია სქესის გამოთვლის , ბავშვის სქესის პროგნოზირების უძველესი ჩინური და იაპონური მეთოდების გამარტივებული სქემები (ალგორითმები). სრული ალგორითმები ძალიან რთულია.
ეს მეთოდები მეცნიერულად დასაბუთებული არაა , უბრალოდ ორიოდე მილიარდი ადამიანი ჩინეთში, ინდოეთში, იაპონიაში , კორეასა თუ მონგოლეტში, საუკუნეების მანძილზე თვლის, რომ ეს მეთოდები სტატისტიკურად სწორია. ჩვენ ისინი მოგვყავს, როგორც ფოლკლორული მასალა.
 ..
იაპონური მეთოდი
სქესის გამოთვლა 2

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში (1) მოძებნეთ ციფრი, რომელიც შეესაბამება ბავშვის მამის დაბადების თვის სვეტისა და დედის დაბადების თვის სტრიქონის გადაკვეთას. მაგალითად, თუკი დედა დაბადებულია ივლისში, მამა კი აპრილში, მათი ე. წ. ,,ოჯახის ციფრი”  7-ია. დაიმახსოვრეთ ეს ციფრი და გადადით N2 ცხრილზე. Read the rest of this entry »