თანდაყოლილი ტერფმრუდობა congenital clubfoot

თანდაყოლილი ტერფმრუდობა - წარმოადგენს საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის განვითარების ყველაზე ხშირ მანკს, რომელიც ვლინდება ტერფის მყარი კონტრაქტურით. ტერფის დეფორმაცია ხშირია ბიჭუნებში, შეიძლება
 ტერფმრუდობა
იყოს ერთი ან ორმხრივი. ამასთან ადგილი აქვს ტერფის მყესებისა და კუნთების დამოკლებას, აქილევსის მყესის მიმაგრების წერტილების ცდომას ქუსლის ბორცვიდან შიგნით, ტერფ-წვივის სახსრის იოგოვანი და სახსროვანი აპარატის განუვითარებლობას. ბავშვის დაბადებისთანავე ვლინდება ტერფის არასწორი მდებარეობა. Read the rest of this entry »